مشاهده نسخه جدید پایگاه اکسیر

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

مروری بر صحیفه سجادیه - سال ۱۳۹۸
جلسه ۱
صوت:دریافت پخش
مقدمه ای بر بحث دعا در فرهنگ اسلامی


جلسه ۲
صوت:دریافت پخش
شرح دعای اول صحیفه
بخش اول


جلسه ۳
صوت:دریافت پخش
معنای رزق در کلام نور
دعای اول، بخش دوم


جلسه ۴
صوت:دریافت پخش
دعای اول، بخش سوم


جلسه ۵
صوت:دریافت پخش
دعای اول، بخش چهارم


جلسه ۶
صوت:دریافت پخش
دعای اول، بخش پنجم (پایانی)


جلسه ۷
صوت:دریافت پخش
دعای دوم
بخش اول، مقدمه


جلسه ۸
صوت:دریافت پخش
دعای دوم، بخش دوم


جلسه ۹
صوت:دریافت پخش
دعای دوم، بخش سوم (پایانی)


جلسه ۱۰
صوت:دریافت پخش
دعای هفتم


جلسه ۱۱
صوت:دریافت پخش
دعای هشتم، بخش اول
غضب، حرص


جلسه ۱۲
صوت:دریافت پخش
دعای هشتم، بخش دوم
قناعت، صبر


(این مبحث در حال تکمیل شدن است. إن شاء الله ادامه ی جلسات به تدریج ارائه می گردد.)