مشاهده نسخه جدید پایگاه اکسیر

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

به مناسبت ایام فاطمیه سال ۱۳۹٨

نگرشی بر مبانی توحیدی، خطبه فدکیه
جلسه اول
صوت:دریافت پخش
لینک تصویری :
https://www.aparat.com/v/pvrSc


جلسه دوم
صوت:دریافت پخش
لینک تصویری :
https://www.aparat.com/v/8MR5r


جلسه سوم
صوت:دریافت پخش
لینک تصویری :
https://www.aparat.com/v/8FofG