مشاهده نسخه جدید پایگاه اکسیر

اگرچه قابلیت پخش صوت و اسلاید به این مبحث اضافه گردیده است، تفاوت زمانی بین اسلایدها و صوت وجود دارد که به مرور برطرف خواهد شد.

سخنرانی استاد محمد حسین رحیمی

به مناسبت ایام محرم سال ۱۳۹۹

مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن


جلسه ۱
صوت:دریافت پخش پخش همزمان صوت و اسلاید


جلسه ۲
صوت:دریافت پخش پخش همزمان صوت و اسلاید


جلسه ۳
صوت:دریافت پخش پخش همزمان صوت و اسلاید


جلسه ۴
صوت:دریافت پخش پخش همزمان صوت و اسلاید


جلسه ۵
صوت:دریافت پخش پخش همزمان صوت و اسلاید


جلسه ۶
صوت:دریافت پخش پخش همزمان صوت و اسلاید


جلسه ۷
صوت:دریافت پخش پخش همزمان صوت و اسلاید


جلسه ۸
صوت:دریافت پخش پخش همزمان صوت و اسلاید


جلسه ۹ (شب تاسوعا)
صوت:دریافت پخش پخش همزمان صوت و اسلاید


جلسه ۱۰ (شب عاشورا)
صوت:دریافت پخش پخش همزمان صوت و اسلاید


جلسه ظهر عاشورا
(عنوان سخنرانی: نگاهی کوتاه به آثار حب دنیا)

صوت:دریافت پخش پخش همزمان صوت و اسلاید


جلسه پرسش و پاسخ
صوت:دریافت پخش
پخش همزمان صوت و اسلاید