مشاهده نسخه جدید پایگاه اکسیر

شرح تفسیر المیزان

توسط استاد محمد حسین رحیمی

سوره حمد
دریافت لیست موضوع جلسات به همراه شماره صفحه

دریافت تمامی جلسات در یک فایل (54.2 MB)


جلسه ۱
صوت:دریافت پخش
مقدمه: مسلک تفسیری المیزان - شیوه های تفسیر- روح معنا


جلسه ۲
صوت:دریافت پخش
بسم الله - غرض سوره - حمد - مالکیت حق تعالی


جلسه ۳
صوت:دریافت پخش
بحث فلسفی - ایاک نعبد و ایاک نستعین


جلسه ۴
صوت:دریافت پخش
بحث صراط مستقیم - خصوصیات صراط


جلسه ۵
صوت:دریافت پخش
بحث هدایت - حب و شکر