مشاهده نسخه جدید پایگاه اکسیر

شرح رساله توحیدیه علامه طباطبایی

توسط استاد محمد حسین رحیمی

توحید اسماء - سال ۱۳۹۶

اسماء الهی تجلیات خداوند هستند در عالم هستی. آنان برخلاف نامهایی که انسان بمنظور تفکیک و اشاره به موجودات مختلف از آن استفاده میکند، حقایقی هستند که تمامی امورات عالم هستی را اداره میکنند.

در دومین رساله، سخن از اسم ها و اوصاف حضرت حق است که همان تعیّنات (تجلیات ویژه) آن ذات مقدس می باشد. مسائل گوناگونی که مربوط به اسماء الهی است در این رساله، طرح و بحث شده است.


مجموعه ی "رساله توحیدیه" از جمله آثار بی بدیل علاّمه طباطبایی محسوب می شود که قبل از نوشتن تفسیر المیزان..... ادامه مطلبجلسه ۵
صوت:دریافت پخش


جلسه ۶
صوت:دریافت پخش


جلسه ۷
صوت:دریافت پخش


جلسه ۸
صوت:دریافت پخش


جلسه ۹
صوت:دریافت پخش


جلسه ۱۰
صوت:دریافت پخش


جلسه ۱۱
صوت:دریافت پخش