مشاهده نسخه جدید پایگاه اکسیر

شرح رساله توحیدیه علامه طباطبایی

توسط استاد محمد حسین رحیمی

وسایط الهی - سال ۱۳۹۶

در چهارمین رساله، سخن درباره موجوداتی است که واسطه فیض هستند میان حق تعالی و عالم ماده. این رساله با اثبات عوالم چهارگانه هستی (عالم لاهوت، عالم جبروت، عالم ملکوت و عالم ناسوت)، آغاز می گردد، و با بحث پیرامون حجاب ها، قلم، لوح، عرش، کرسی، آسمان ها و زمین، فرشتگان و شیاطین ادامه می یابد.


مجموعه ی "رساله توحیدیه" از جمله آثار بی بدیل علاّمه طباطبایی محسوب می شود که قبل از نوشتن تفسیر المیزان..... ادامه مطلبجلسه ۲۵
صوت:دریافت پخش


جلسه ۲۶
صوت:دریافت پخش


جلسه ۲۷
صوت:دریافت پخش


جلسه ۲۸
صوت:دریافت پخش


جلسه ۲۹
صوت:دریافت پخش


جلسه ۳۰
صوت:دریافت پخش
مفهوم عرش و كرسي پروردگار


جلسه ۳۱
صوت:دریافت پخش
لوح و قلم


جلسه ۳۲
صوت:دریافت پخش


جلسه ۳۳
صوت:دریافت پخش


جلسه ۳۴
صوت:دریافت پخش
ملائكه و موضوع وحي


جلسه ۳۵
صوت:دریافت پخش
ملائكه و جايگاه و مقام انسان كامل


جلسه ۳۶
صوت:دریافت پخش
شيطان از نگاه علامه طباطبايي


جلسه ۳۷
صوت:دریافت پخش
ادامه بحث شيطان از نگاه علامه طباطبايي